Visie

Binnen de Graanschuur verlenen we zorg onder de naam ‘Krijnen zorg’, waarbij er gewerkt wordt vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de unieke, gezonde kant van het individu en ons richten op mogelijkheden en talenten.

Werken is een sociale, gemeenschappelijke aangelegenheid; met elkaar maken we een product. Ieder draagt zijn steentje bij en maakt zich zodoende dienstbaar aan het geheel. Al doende worden nieuwe vermogens ontwikkeld zoals handvaardigheid, doorzettingsvermogen en inzicht in het werkproces. Onderdeel zijn van een regulier bedrijf draagt volgens ons bij aan de individuele groei van zowel medewerkers als overig (horeca)personeel. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.

We willen gezond leven en werken, nu en in de toekomst. We dragen daarom verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving en elkaar. Duurzaamheid betekent ook dat we slim en zorgvuldig omgaan met onze financieel middelen.

Missie

Onze missie is het aanbieden van een zichtbare, sociale werk -leergemeenschap, waar mensen met een verstandelijke handicap of afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle bijdrage aan de maatschappij leveren. 

Medewerkers zijn bij ons onderdeel van het gehele (horeca)bedrijf, waarbij samenwerking tussen medewerkers en regulier (horeca)personeel gestimuleert wordt. Samen vormen wij een veilige groep, waar iedereen gezien wordt en men kan herstellen, ontwikkelen en groeien.

Er wordt product / bedrijfsgericht gewerkt in zowel horeca als buitendienst, waarbij eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de producten en diensten die worden afgeleverd. Werkzaamheden worden hierbij afgestemd op mogelijkheden, kwaliteiten en wensen van de individuele medewerkers.

Daarnaast worden goede contacten onderhouden met de ouders, woonbegeleiders of andere betrokkenen rondom de medewerker en indien dat helpend is wordt er onderling samengewerkt. 

Er heerst een open en eerlijke houding naar elkaar waarin ruimte is voor feedback. Iedereen is verantwoordelijke voor de sfeer.

Ons begeleidingsklimaat kenmerkt zich door:

– Uitdagingen om nieuwe ervaringen op te doen
– Een positieve, oplossingsgerichte benadering
– Ervaringsgericht leren (fouten maken mag/moet) naast het opdoen van
succeservaringen
– Het flexibel inspelen op de individuele situatie en ontwikkeling van de
medewerkers